Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầu năm 2017, chưa tăng giá xăng RON92 và E5, chỉ tăng giá các mặt hàng dầu