Đâu là nguyên nhân khiến chênh lệch giá vàng quá lớn?

Giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 4,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 4,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới (quy đổi) tới 4,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top