Đâu là “bờ xôi ruộng mật” của thành phố biển đảo đầu tiên?

Lên top