Đầu cơ xăng dầu: Phải xử lý nghiêm!

Ngày 26.5, tại Hà Nội, một số cửa hàng xăng dầu đã treo biển hết xăng. Ảnh: Cường Ngô
Ngày 26.5, tại Hà Nội, một số cửa hàng xăng dầu đã treo biển hết xăng. Ảnh: Cường Ngô
Ngày 26.5, tại Hà Nội, một số cửa hàng xăng dầu đã treo biển hết xăng. Ảnh: Cường Ngô
Lên top