Dấu ấn đổi mới của các bộ trong sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước

Việt Nam đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Ảnh: KT
Việt Nam đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Ảnh: KT
Việt Nam đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm qua. Ảnh: KT
Lên top