Dấu ấn của Chứng khoán Bản Việt tại Công ty sữa IDP sắp lên UPCOM

IDP sở hữu thương hiệu sữa Ba Vì.
Ảnh: MA.
IDP sở hữu thương hiệu sữa Ba Vì. Ảnh: MA.
IDP sở hữu thương hiệu sữa Ba Vì. Ảnh: MA.
Lên top