Đặt mục tiêu quý IV cao nhất để GDP cả năm đạt tăng trưởng 3-3,5%

Việt Nam phấn đấu tăng trưởng cao nhất trong quý IV để đạt tăng trưởng năm 2021 mức 3-3,5%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu tăng trưởng cao nhất trong quý IV để đạt tăng trưởng năm 2021 mức 3-3,5%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu tăng trưởng cao nhất trong quý IV để đạt tăng trưởng năm 2021 mức 3-3,5%. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top