Đặt lộ trình, kế hoạch để giải ngân đầu tư công đạt 90% trong năm 2021

Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MT
Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MT
Đầu tư công là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: MT
Lên top