hàng loạt khu công nghiệp bị bỏ hoang: lãng phí lớn nguồn lực nhà nước

Đất khu công nghiệp biến thành khu dân cư!

Đất của KCN Cầu Tràm (Long An) biến thành khu dân cư. Ảnh: Kỳ quan
Đất của KCN Cầu Tràm (Long An) biến thành khu dân cư. Ảnh: Kỳ quan
Đất của KCN Cầu Tràm (Long An) biến thành khu dân cư. Ảnh: Kỳ quan
Lên top