Đất đặc khu “sốt” xình xịch, Quảng Ninh chỉ đạo siết chặt quản lý

Biển rao bán đất ở khắp nơi. Ảnh: CTV
Biển rao bán đất ở khắp nơi. Ảnh: CTV