"Đất công là miếng mồi ngon, bao quanh toàn vòi bạch tuộc"