Đất ảo có giá hàng triệu USD, mua là mang tiền đổ sông đổ biển?

Khu đất ảo trong game Axie Infinity được bán với giá tương đương 2,5 triệu USD. Ảnh chụp màn hình.
Khu đất ảo trong game Axie Infinity được bán với giá tương đương 2,5 triệu USD. Ảnh chụp màn hình.
Khu đất ảo trong game Axie Infinity được bán với giá tương đương 2,5 triệu USD. Ảnh chụp màn hình.
Lên top