Đào tạo phi công, tiếp viên thời đại dịch

Buồng lái giả định tại Học viện Hàng không Vietjet hoạt động 24/24h trong những ngày này
Buồng lái giả định tại Học viện Hàng không Vietjet hoạt động 24/24h trong những ngày này
Buồng lái giả định tại Học viện Hàng không Vietjet hoạt động 24/24h trong những ngày này
Lên top