Đánh thuế tiền gửi tiết kiệm: Lợi ít thiệt nhiều?

Theo nhiều đánh giá, việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng trong hoạt động huy động vốn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Theo nhiều đánh giá, việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng trong hoạt động huy động vốn. Ảnh: HẢI NGUYỄN