Đánh thuế tài sản sẽ tạo cú sốc chi tiêu cho người dân

Thuế tài sản nếu được áp dụng sẽ tạo ra cú sốc về chi tiêu cho người dân. Ảnh: PV
Thuế tài sản nếu được áp dụng sẽ tạo ra cú sốc về chi tiêu cho người dân. Ảnh: PV
Thuế tài sản nếu được áp dụng sẽ tạo ra cú sốc về chi tiêu cho người dân. Ảnh: PV
Lên top