Đánh thuế cao điện thoại: Người dân sẽ bật ra khỏi thế giới công nghệ

Cần khuyến khích người dân dùng điện thoại thông minh để hòa nhập với thời đại 4.0
Cần khuyến khích người dân dùng điện thoại thông minh để hòa nhập với thời đại 4.0
Cần khuyến khích người dân dùng điện thoại thông minh để hòa nhập với thời đại 4.0

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top