Đánh thức nguồn năng lượng sạch

Điện mặt trời ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Điện mặt trời ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Điện mặt trời ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: K.Q
Lên top