Đánh thức các dự án bất động sản “xác chết” bằng cách nào?

 Hiệp hội BĐS TPHCM kiến nghị cho phép áp dụng rộng rãi cơ chế chuyển nhượng dự án bất động sản sẽ khai thông thị trường chuyển nhượng dự án. Ảnh: PV
Hiệp hội BĐS TPHCM kiến nghị cho phép áp dụng rộng rãi cơ chế chuyển nhượng dự án bất động sản sẽ khai thông thị trường chuyển nhượng dự án. Ảnh: PV