Dành nguồn lực tốt nhất cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: EVNNPT
Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: EVNNPT
Ông Nguyễn Đức Tuyển – Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: EVNNPT
Lên top