Đánh giá lại quy mô GDP: Cơ sở để định hướng đúng cho phát triển đất nước

Nếu theo cách tính GDP mới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 400USD, vào khoảng 3.000USD/năm (2018) - ảnh minh họa. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nếu theo cách tính GDP mới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 400USD, vào khoảng 3.000USD/năm (2018) - ảnh minh họa. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Nếu theo cách tính GDP mới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 400USD, vào khoảng 3.000USD/năm (2018) - ảnh minh họa. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top