Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đánh giá lại cách tính, quy mô GDP tăng bình quân 25,4%/năm

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017. Ảnh minh họa: Kh.V
Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017. Ảnh minh họa: Kh.V
Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017. Ảnh minh họa: Kh.V
Lên top