Đằng sau sự “biến mất” của AirVisual: Còn một “ẩn khúc” cần minh bạch

Những chỉ số về chất lượng không khí Hà Nội trong những ngày qua gây lo lắng cho nhiều người dân Thủ đô (ảnh chụp màn hình/LĐO).
Những chỉ số về chất lượng không khí Hà Nội trong những ngày qua gây lo lắng cho nhiều người dân Thủ đô (ảnh chụp màn hình/LĐO).
Những chỉ số về chất lượng không khí Hà Nội trong những ngày qua gây lo lắng cho nhiều người dân Thủ đô (ảnh chụp màn hình/LĐO).
Lên top