Đảng lắng nghe doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nước

Chiều 3.9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Chiều 3.9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Chiều 3.9, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
Lên top