Đang làm ngân hàng Mỹ, quyết định về đăng kí học phi công Vinpearl Air

Tổng Giám đốc Vinpearl Air Phan Xuân Đức (giữa) chia sẻ tại hội thảo.
Tổng Giám đốc Vinpearl Air Phan Xuân Đức (giữa) chia sẻ tại hội thảo.
Tổng Giám đốc Vinpearl Air Phan Xuân Đức (giữa) chia sẻ tại hội thảo.
Lên top