Đăng ký vốn điều lệ doanh nghiệp khủng có là chiêu PR?

Doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng 500.000 tỉ có trụ sở đặt tại toà nhà Bitexco, quận 1. TP.HCM. Ảnh: L. Toàn
Doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng 500.000 tỉ có trụ sở đặt tại toà nhà Bitexco, quận 1. TP.HCM. Ảnh: L. Toàn
Doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng 500.000 tỉ có trụ sở đặt tại toà nhà Bitexco, quận 1. TP.HCM. Ảnh: L. Toàn
Lên top