Dàn thí sinh đa dạng trong “1 tỷ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op”

Dàn thí sinh giàu khát khao chiến thắng của “1 tỷ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op”.
Dàn thí sinh giàu khát khao chiến thắng của “1 tỷ khởi nghiệp cùng Saigon Co.op”.