Dân nhiều quận ở Hà Nội lo lắng khi nước sinh hoạt bất ngờ có mùi lạ

Người dân phải mua bình nước lọc ở ngoài để sử dụng. Ảnh Anh Huy.
Người dân phải mua bình nước lọc ở ngoài để sử dụng. Ảnh Anh Huy.
Người dân phải mua bình nước lọc ở ngoài để sử dụng. Ảnh Anh Huy.
Lên top