QUẢNG BÌNH:

Dân nghèo phải đóng “phí đồng ruộng” mới được thả nuôi gà, vịt

Trâu, bò người dân xã An Ninh muốn ra đồng phải đóng phí. Ảnh: NLĐ.
Trâu, bò người dân xã An Ninh muốn ra đồng phải đóng phí. Ảnh: NLĐ.
Trâu, bò người dân xã An Ninh muốn ra đồng phải đóng phí. Ảnh: NLĐ.
Lên top