Khởi động kinh tế khắc phục khó khăn do COVID-19:

Dần mở lại cánh cửa du lịch

Khách tham quan đảo Ti Tốp ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Khách tham quan đảo Ti Tốp ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Khách tham quan đảo Ti Tốp ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Lên top