Dân dùng nước nhiễm độc 5 năm liền: Doanh nghiệp coi nhờn "tối hậu thư", huyện bó tay chờ thành phố giải quyết

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top