Dân bị thiệt hại do sự cố cá chết tại 4 tỉnh miền Trung chuẩn bị được nhận đền bù