Đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải phục vụ bầu cử

Truyền tải điện Hà Nội – Cty Truyền tải điện 1 kiểm tra công tác cấp điện phục vụ bầu cử tại TBA 220kV Hà Đông. Ảnh: EVNNPT
Truyền tải điện Hà Nội – Cty Truyền tải điện 1 kiểm tra công tác cấp điện phục vụ bầu cử tại TBA 220kV Hà Đông. Ảnh: EVNNPT
Truyền tải điện Hà Nội – Cty Truyền tải điện 1 kiểm tra công tác cấp điện phục vụ bầu cử tại TBA 220kV Hà Đông. Ảnh: EVNNPT
Lên top