Đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2021-2022

Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 16 ngày, chia thành 3 đợt. Ảnh minh họa: EVN
Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 16 ngày, chia thành 3 đợt. Ảnh minh họa: EVN
Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 16 ngày, chia thành 3 đợt. Ảnh minh họa: EVN
Lên top