Đảm bảo cấp điện ổn định trong các tình huống thời tiết xấu

Phát quang hành lang tuyến. Ảnh: PCTTH.
Phát quang hành lang tuyến. Ảnh: PCTTH.
Phát quang hành lang tuyến. Ảnh: PCTTH.
Lên top