Đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Việt Nam giảm diện tích trồng lúa, nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Ảnh: Tiến Văn
Việt Nam giảm diện tích trồng lúa, nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Ảnh: Tiến Văn
Việt Nam giảm diện tích trồng lúa, nhưng vẫn đảm bảo an ninh lương thực. Ảnh: Tiến Văn
Lên top