Đắk Lắk: Người nuôi cần cẩn trọng tái đàn heo

Nhiều hộ dân nuôi lợn ở Đắk Lắk không dám tái đàn lợn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều hộ dân nuôi lợn ở Đắk Lắk không dám tái đàn lợn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều hộ dân nuôi lợn ở Đắk Lắk không dám tái đàn lợn vì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Bảo Trung
Lên top