Đắk Lắk: Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm kinh doanh quán karaoke

Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường năm 2020 đối với 53 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. (Ảnh một quán karaoke tại Đắk Lắk)
Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường năm 2020 đối với 53 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. (Ảnh một quán karaoke tại Đắk Lắk)
Tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường năm 2020 đối với 53 tổ chức, cá nhân trên địa bàn. (Ảnh một quán karaoke tại Đắk Lắk)
Lên top