Đắk Lắk: Cụ thể hoá ý tưởng khởi nghiệp của các doanh nghiệp

Thí sinh trình bày đề án khởi nghiệp tại vòng sơ khảo của Cuộc thi "Ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020". Ảnh: T.X
Thí sinh trình bày đề án khởi nghiệp tại vòng sơ khảo của Cuộc thi "Ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020". Ảnh: T.X
Thí sinh trình bày đề án khởi nghiệp tại vòng sơ khảo của Cuộc thi "Ngày hội khởi nghiệp Đắk Lắk và Chung kết cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020". Ảnh: T.X
Lên top