Đắk Lắk: Chung tay tiêu thụ nông sản cho nông dân

Cảnh người dân thu hoạch bí đỏ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Cảnh người dân thu hoạch bí đỏ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Cảnh người dân thu hoạch bí đỏ ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.T
Lên top