Đắk Lắk chưa có người dân dùng không hết phải trả tiền điện mặt trời

Lên top