Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang
Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang
Lên top