Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam nhiệm kỳ IV