Đại hội đồng cổ đông MB: Thách thức là cơ hội bứt phá mạnh mẽ

Hoạt động của các công ty thành viên MB năm 2020 có khởi sắc khi tổng lợi nhuận đạt khoảng 1.418,8 tỉ đồng, tăng 19,4% so với 2019, đóng góp tích cực cho kết quả toàn tập đoàn. Ảnh: MB
Hoạt động của các công ty thành viên MB năm 2020 có khởi sắc khi tổng lợi nhuận đạt khoảng 1.418,8 tỉ đồng, tăng 19,4% so với 2019, đóng góp tích cực cho kết quả toàn tập đoàn. Ảnh: MB
Hoạt động của các công ty thành viên MB năm 2020 có khởi sắc khi tổng lợi nhuận đạt khoảng 1.418,8 tỉ đồng, tăng 19,4% so với 2019, đóng góp tích cực cho kết quả toàn tập đoàn. Ảnh: MB
Lên top