Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Nguồn: TKV
Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Nguồn: TKV
Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Nguồn: TKV
Lên top