Đại hội cổ đông Eximbank tiếp tục hoãn do dịch COVID-19

Bên cạnh câu chuyện tranh chấp ghế quyền lực thì dịch COVID là nguyên nhân khiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 của Eximbank diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Bên cạnh câu chuyện tranh chấp ghế quyền lực thì dịch COVID là nguyên nhân khiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 của Eximbank diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Bên cạnh câu chuyện tranh chấp ghế quyền lực thì dịch COVID là nguyên nhân khiến ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 của Eximbank diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top