Đại hội cổ đông Eximbank năm 2020 lần 2 tiếp tục bất thành

Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank tiếp tục thất bại vì không đủ tỷ lệ tham dự. Ảnh: Gia Miêu
Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank tiếp tục thất bại vì không đủ tỷ lệ tham dự. Ảnh: Gia Miêu
Đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank tiếp tục thất bại vì không đủ tỷ lệ tham dự. Ảnh: Gia Miêu
Lên top