Đại hội cổ đông của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành

Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top