Đại gia xếp hàng 2 năm, “cõng” bao tải tiền mua cây duối cổ trăm năm

Cây duối cổ thụ nổi bật bởi hình dáng độc đáo, thân u bướu
Cây duối cổ thụ nổi bật bởi hình dáng độc đáo, thân u bướu