Đại gia thủy sản: Kẻ cười, người khóc

Năm 2020, lãi ròng của Vĩnh Hoàn sụt giảm mạnh.
Ảnh minh họa: Website Vĩnh Hoàn.
Năm 2020, lãi ròng của Vĩnh Hoàn sụt giảm mạnh. Ảnh minh họa: Website Vĩnh Hoàn.
Năm 2020, lãi ròng của Vĩnh Hoàn sụt giảm mạnh. Ảnh minh họa: Website Vĩnh Hoàn.
Lên top