Đại gia hàng hải Hàn Quốc phá sản, nợ cảng Việt Nam hàng chục tỉ đồng